Nemocnica

Poskytovanie nemocničným zariadeniam efektívny prístup k zmierňovaniu patogénov.

Zdravotná starostlivosť

Ochrana životného prostredia v nemocnici pre matky a deti

Školské vzdelávanie

Poskytovanie školských vzdelávacích zariadení efektívnym prístupom k zmierňovaniu patogénov.

Doprava a hotel

Vypracovať plán vhodný na povrchovú dezinfekciu miest verejnej dopravy na zlepšenie bezpečnosti cestujúcich

Hlavné trhy

Severná Amerika

západná Európa

Južná Amerika

Severná Európa

Východná Európa